Podmínky užití

Pravidla pro používání webových stránek

Úvodem

Tento dokument byl připraven společností inagami s.r.o. a upravuje pravidla používání webových stránek patřících do portfolia společnosti inagami („Stránky“) třetími osobami („Uživatelé“).

Před použitím Stránek by se měl Uživatel nejdříve seznámit s následujícími pravidly pro jejich používání („Pravidla“). Pokud s Pravidly nebude Uživatel souhlasit, měl by Stránky opustit a nadále je nepoužívat, protože používáním Stránek inagami automaticky u daného Uživatele předpokládá
jeho souhlas s Pravidly.

Vlastnictví obsahu Stránek

Vlastníkem a provozovatelem je společnost inagami s.r.o.

Omezení využívání obsahu Stránek

Uživatelé nejsou bez souhlasu inagami s.r.o. oprávněni:

  • archivovat, rozšiřovat nebo sdělovat jakýmkoli třetím osobám jakékoli informace uvedené na Stránkách; nebo
  • využívat obsah Stránek k systematickému zpracování, spojování s jinými autorskými díly, vytváření databází nebo činnostem jiným než prohlížení Stránek pro osobní potřebu Uživatele.

Užití Stránek Uživatelem mimo jeho osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv inagami s.r.o. a současně může být i neoprávněným zásahem do práv třetích osob poskytujících informace, jež jsou prostřednictvím Stránek zpřístupněny a šířeny.

Uživatelé nesmějí:

  • zasahovat do technického nebo obsahového provedení Stránek; a
  • užívat zde informace uvedené na Stránkách v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Vyloučení odpovědnosti

Každý Uživatel užívá Stránky na vlastní riziko. Přestože byl obsah Stránek získán ze zdrojů, které inagami s.r.o. považuje za spolehlivé a důvěryhodné, neodpovídáme za:

  • aktuálnost, pravdivost, úplnost, včasnost či správnost jakýchkoli informací, dat a prohlášení obsažených na Stránkách, které jsou brány z veřejně dostupných zdrojů nebo byly poskytnuty třetími stranami
  • jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku dočasné či trvalé nemožnosti využití jejich obsahu;
  • pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách;
  • povinnosti třetích osob, které prostřednictvím Stránek nabízí své služby; a obsah webových stránek, na něž vedou odkazy ze Stránek.

inagami s.r.o. nezaručuje bezchybné a nepřetržité fungování Stránek.

Kontakt pro řešení obtíží při nefunkčnosti Stránek nebo zájmu o nekomerční využití jejich obsahu

V případě technických obtíží při využívání Stránek nebo zájmu o nekomerční využití informací uvedených na Stránkách se může Uživatel obrátit na administrátora Stránek prostřednictvím emailu info@inagami.com.

Informativní charakter Stránek

Informace uvedené na Stránkách mají pouze informativní charakter.

Možnost jednostranné změny Stránek nebo Pravidel

inagami s.r.o si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění Uživatelů změnit nebo odstranit část obsahu Stránek. Dalé si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění Uživatelů změnit Pravidla. Jakákoli změna Pravidel je vůči Uživateli účinná okamžikem uveřejnění nové verze Pravidel na Stránkách.

Závěrem

Uživatelé berou výše uvedené informace na vědomí a používáním Stránek s nimi souhlasí.